Agenti

Potrebni su nam licencirani Agenti nepokretnosti za rad na poslovima nekretnina (terenski poslovi). Komunikacija sa nama se obavlja online, putem računara-mobilnog preko interneta i mobilne mreže. Posao se sastoji od informisanja kupaca o određenim nepokretnostima, izvođenje kupaca na teren radi pokazivanja nekretnina u Beogradu. Potrebno je dobro poznavanje rada na računaru i snalaženje na mobilnim mrežama. Neophodno je posedovanje računara ili tableta i mobilnog telefona. Zarada je na procenat (50-60%) i zavisi od uspešnosti realizacije prodaje nekretnina.

Agenti mogu da se prijave na ovom linku.

Za dodatne informacije idite na  Kontakt.