Saradnici

Beograd-Zlatibor

Potrebni su nam saradnici online za rad na poslovima nekretnina (freelance poslovi). Rad se obavlja online, putem računara-mobilnog preko interneta. Posao se sastoji od pribavljanja kupaca  i prodavaca nekretnina u Beogradu i Zlatiboru koji žele da se oglase putem našeg Portala. Potrebno je dobro poznavanje rada na računaru i snalaženje na mobilnim mrežama. Neophodno je posedovanje računara ili tableta i mobilnog telefona. Moguće je i pohađanje obuke za polaganje licence za agente nepokretnosti. Zarada je na procenat (10-15%) i zavisi od uspešnosti realizacije prodaje nekretnina.

Saradnici mogu da se prijave registracijom na ovom linku.

Za dodatne informacije idite na  Kontakt.